Temps Ambientals

Bolivia. Carlos Jolón.

Conèixer la història dels límits planetaris (Rökstrom et al, 2009), del despertar de la consciència ecològica moderna (Terradas, 2019), de l’energia (però no només, Fernández-Duran, González-Reyes, 2018), del naixement del capitalisme (Polanyi, 1944) o del patriarcat (Federici, 2004)… ens pot ajudar a entendre les raons de la nostra insostenibilitat actual i els camins per sortir-ne.

Per això us convidem a recórrer amb nosaltres diversos capítols que veiem significatius. Al final, ens haurem de fer la pregunta: “i ara, per on tirem?”.

Confitura Ambiental sccl vol agrair a les persones que col·laboren amb nosaltres per posar en marxa aquest camí: Roc Padró, Pablo Meira, Luis González Reyes, i els col·lectius que s’estan sumant a fer-ho possible: el Grup de Lectura d’Ecologia Política de cal Temerari: Laura Calvet Mir, Maria Eugènia Singla, el grup de Fridays 4 Future Sant Cugat: Clara Blampain, Marc Bosom… gràcies!

Com funciona aquest blog?

Teniu diverses opcions:

Seguir la història linealment i contribuir: El que podeu fer en primer lloc és seguir els fragments d’història que us hem preparat i fer-ne els comentaris que contestin a preguntes fonamentals com ara: quines són les causes principals dels problemes ambientals? quines són les estratègies de sortida d’aquesta situació en la que ens trobem? si ens fas un vídeo localitzat en algun punt de la història, el podrem afegir.

Seguir alguna de les línies temàtiques i respondre: Podeu seguir alguna de les diverses línies temàtiques que hem preparat a través de les categories de les entrades. A partir de la pregunta que us fem, podeu provar de respondre al final. Aquestes són les línies que podeu seguir:

  1. La història de l’energia (però no només): basada en el llibre En la Espiral de la Energía, de Ramón Fernández Durán i Luis González Reyes, aquests sèrie de vídeos us proposen la pregunta següent: quin factor és el més important en el deteriorament ambiental de la Terra? quin és el moment històric més crític? 
  2. La història del despertar de la consciència ambiental moderna: basada en el capítol del Jaume Terrades del llibre “Educació ambiental: cap a on anem?”.
  3. Els límits del planeta: basada en l’article de Röckstrom i altres de 2009 a Nature, explica quines són les diverses fronteres planetàries i el seu estat. Planteja la pregunta: com reaccionem davant d’aquestes fronteres planetàries?

D’acord? ja podeu començar!

Referències:

Jaume Terradas (2009). “1.3. Tanmateix, els impactes negatius sobre el nostre entorn són evidents” a Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental. Gerència de Serveis de Medi Ambient – Àrea de Territori i Sostenibilitat (coord) Educació ambiental. D’on venim? a on anem? (pp 18-21). Barcelona: Diputació de Barcelona.

Johan Rockström, Will Steffen, Kevin Noone, Åsa Persson, F. Stuart Chapin, III, Eric F. Lambin, Timothy M. Lenton, Marten Scheffer, Carl Folke, Hans Joachim Schellnhuber, Björn Nykvist, Cynthia A. de Wit, Terry Hughes, Sander van der Leeuw, Henning Rodhe, Sverker Sörlin, Peter K. Snyder, Robert Costanza, Uno Svedin, Malin Falkenmark, Louise Karlberg, Robert W. Corell, Victoria J. Fabry, James Hansen, Brian Walker, Diana Liverman, Katherine Richardson, Paul Crutzen, Jonathan A. Foley  (2009) A safe operating space for humanity. NATURE|Vol 461|24 September.

Karl Polanyi (1944). La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Madrid: Traficantes de sueños.

Ramón Fernández Durán; Luis González-Reyes (2018) En la espiral de la energía. Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo). Madrid: Ecologistas en acción.

Silvia Federici (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños.


 

20
jul.
2020

Disqus